Dotacje na zakup maszyn rolnych, paliwa, solarów

Rolnicy mogą korzystać ze środków unijnych na różne sposoby. Niektórzy starają się o dofinansowanie rozwoju gospodarstwa agroturystycznego, inni chcą inwestować w uprawy ekologiczne, a jeszcze inni rozbudowywać gospodarstwa rolne.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych” istnieje możliwość otrzymania dofinansowania między innymi na:

- budowę, przebudowę, remonty budynków związanych z produkcją rolną

- zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia potrzebnych do produkcji rolnej

- zakładanie i wyposażanie sadów

- wyposażanie pastwisk i wybiegów dla zwierząt

- zaopatrzenie gospodarstw w wodę

- zakup i instalację czy budowę elementów infrastruktury technicznej.

Czyli w ramach tego działania można nie tylko kupić ciągnik, ale także na przykład zainstalować w gospodarstwie rolnym panele słoneczne. Panele i kolektory słoneczne zamieniają energię słoneczną w ciepło, co jest rozwiązaniem ekologicznym oraz oszczędnym. Nic więc dziwnego, że unijne programy pomocowe wspierają ich kupowanie i instalowanie w ramach realizacji różnych projektów. Częściowy zwrot kosztów poniesiony na ich budowę można uzyskać nie tylko w ramach działania 121, ale także 123 „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” oraz 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Kiedy rolnik chce zakupić gospodarstwo i w nie inwestować może starać się o kredyt preferencyjny. Natomiast zaletą dotacji jest to, że jest bezzwrotna. Co prawda nie pokrywa ona inwestycji w 100%, ale i tak jest to duża pomoc. Rolnicy mogą ubiegać się nawet o pomoc finansową związaną z zakupem paliwa, a mianowicie o zwrot akcyzy za paliwo. W tym celu należy zbierać faktury VAT, a następnie złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza czy prezydenta miasta. W 2013 roku limit dotyczący zwrotu podatku to iloczyn hektarów użytków rolnych oraz kwoty 81,70 zł. Procedura ubiegania się o zwrot kosztów związanych z akcyzą zawartą w cenie oleju napędowego, który jest zużywany podczas produkcji rolnej nie jest więc bardzo skomplikowana. Na pewno warto próbować odzyskać te pieniądze i przeznaczyć je na inne sprawy związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Wymaga to w końcu sporych nakładów finansowych, na szczęście jednak można korzystać ze wsparcia unijnego. Trzeba tylko zdobyć odpowiednie informacje oraz dokonać niezbędnych formalności.